Tuesday, August 17, 2010

KEPUTUSAN

Buah Gayung Petani dikaitkan dengan konsep keputusan. Maka jadilah buah itu sebagai Keputusan Gayung Petani. Pengenalan buah ini dengan namanya yang tersendiri telah mula membuka minda para penuntut untuk bertanyakan soalan. Soalan tersebut jika tidak diselesaikan akan terus menerus menjadi persoalan pada mereka. Sepanjang pengalaman saya menuntut dan pengalaman bersama dengan para penuntut, hal yang demikian membolehkan mereka membuat persoalan dalam dua perkara yang berkaitan dengan istilah dan gelaran pada buah-buah SC yang tersenarai.

Kalau nama buah berdasarkan bilangan, selepas buah pertama sepatutnya buah kedua. Rupa-rupanya sebutan nama buah dalam SC yang pertama itu adalah istilah nama khas dan bukannya berdasarkan bilangan. Maka buah yang pertama kali diperkenalkan kepada penuntut ialah buah Pertama. Itulah gelaran khas untuk buah yang pertama kali diperkenalkan kepada penuntut.

Oleh sebab senarai nama buah tidak berdasarkan bilangan, persoalan yang timbul ada kaitan dengan nama silat-silat Melayu yang dikaitkan dengan buah SC. Mungkin timbul kata-kata dalam hati penuntut baru yang mempersoalkan keasliah buah-buah SC. Ada yang menganggap buah-buah SC itu telah diimport daripada silat Melayu yang lain. Penuntut yang inginkan penjelasan segera, pasti akan terus bertanya. Manakala penuntut lain yang kurang berminat dengan masalah, pasti akan memendam persoalan yang ada hingga mereka mendapat jawapan sendiri.

Malah, masyarakat luar yang tidak berkenaan dengan kita juga sibuk membuat ulasan tentang buah-buah kita satu ketika lalu. Hal ini demikian kerana dalam proses awal perkembangan SC, nama-nama silat lain yang disentuh dalam senarai nama buah kita telah tidak menyenangkan perguruan berkenaan. Timbul tuntutan supaya kita menggugurkan nama silat-silat lain tersebut dalam sistem pelajaran kita.

Pernah satu ketika yang lalu, ada usaha-usaha kita memperkemaskan sebutan nama buah-buah dalam SC. Kita disarankan menyebut nama buah berdasarkan senarai angka dan bukan dirujuk pada nama buah sebenar. Nama sebenar buah tetap kekal, cuma tidak diwar-warkan. Namun begitu keputusan itu tidak popular dan kita terus menggunakan nama-nama buah seperti mana yang diajari Ustaz Hanafi. Pernah juga disarankan supaya sebutan angka bersekali dengan nama asal buah berkenaan. Cara itu pun tidak popular.

Akhirnya kita terus menyatakan gelaran buah yang ada dalam SC pada nama yang sebenarnya ketika menyampaikan pelajaran. Tambahan pula, lama-kelamaan perkembangan SC semakin mantap dan saingan daripada silat Melayu yang lain semakin kurang. Maka kecaman silat lain atas penggunaan nama buah dalam SC yang berkaitan nama silat mereka telah semakin hambar, basi dan kurang diutarakan.

Dalam tulisan yang terdahulu saya telah menyentuh persoalan tentang keaslian buah-buah SC secara panjang lebar. Walau bagaimanapun elok juga saya ulas kembali serba sedikit cara-cara saya menjawab persoalan tersebut dalam kalangan penuntut saya.

Saya katakan pada mereka. Zaman dulu-dulu mana ada persatuan silat. Rasanya guru-guru SC sebelum Ustaz pun menyebarkan ilmu SC tanpa ada persatuan. Apatah lagi dengan perguruan silat yang kita kenali sekarang. Banyak silat yang tidak ada nama. Namun begitu, tuntutan mengadakan persatuan memerlukan nama persatuan. Maka banyak persatuan yang menggunakan nama buah yang ada sebagai salah satu pengenalan nama persatuannya. Bila ada persatuan maka mulalah ditimbulkan soal hak yang terpelihara pada gerak silat yang ada. Pada hal, silat adalah merupakan gerak yang terdapat dalam masyarakat Melayu. Semua bangsa Melayu mempunyai hak atas gerak-gerak yang ada dalam masyarakatnya. Namun begitu prinsip tersebut telah hilang. Nama-nama gerak silat dalam masyarakat kita telah mula dijadikan hak milik terpelihara. Lebih-lebih lagi nama-nama gerak tersebut telah dijadikan pengenalan persatuan mereka. Oleh itu apabila kita membincangkan tentang senarai nama-nama buah kita, eloklah jika perbincangan tersebut merujuk pada zaman dulu kala. Bukannya dalam konteks zaman sekarang.

Terdapat satu pertubuhan silat yang menggunakan nama buahnya pukulan Cekak. Saya pernah menuntut silat berkenaan. Sepanjang pengalaman saya dalam SC, tak pernah adapun jenis gerak pukulan berkenaan dalam SC. Kitapun tak pernah mengatakan mereka mencedok pelajaran daripada silat kita. Ada juga nama persatuan yang merujuk pada nama tempat.

Oleh itu, saya berpendapat dengan kajian terperinci tentang kedudukan ini boleh kita terbitkan untuk pengetahuan ahli-ahli kita. Saya tidak mahu menulis panjang dalam tulisan ini. Elok sangat jika LPT kita menganjurkan majlis diskusi mengenai persoalan tersebut.

Satu lagi persoalan pada penuntut ialah makna keputusan dalam buah-buah yang tersenarai. Kenapa ada buah keputusan dan ada buah tidak ada istilah keputusan. Saya berpendapat, persoalan ini perlu dikupas secara berhati-hati. Kupasan kita memerlukan daya pemikiran yang luas. Kita tidak mahu mengeluarkan kenyataan yang boleh ditafsir sebagai berbentuk merendah-rendahkan persilatan lain kerana tentunya terkeluar daripada ikrar kita.

Untuk perhatian bersama, menurut kamus Dewan, istilah keputusan bermaksud kesudahan atau akhirnya atau penghabisan pada satu-satu perkara. Apabila kita kaitkan dengan gerak maka keputusan gerak itu merujuk pada intisari atau kesimpulan yang melambangkan gerak berkenaan. Tentunya kita sebagai ahli SC berasa bangga dan bertuah memperoleh gerak-gerak itu.

Walau bagaimanapun, masyarakat silat Melayu yang lain cukup sensitif dengan pengunaan istilah keputusan yang menyentuh pada nama-nama buah silat mereka. Lebih-lebih lagi ada dalam kalangan kita yang menganggap keputusan buah-buah silat berkenaan adalah pakaian guru dan buah guru. Lagi mereka marah apabila buah guru mereka diambil. Takut guru mereka kehilangan buah. Apa pun, berhati-hatilah memberi jawapan.

Saya fahamkan rakan-rakan pembantu saya. Buah-buah jatuhan yang ada dalam SC adalah semata-mata untuk memahirkan penggunaan kaedah A hingga D termasuk gerak-gerak sokongan seperti gelek luar dan gelek dalam. Buah yang dipakai telah diselaraskan oleh Ustaz. Pelarasan tersebut telah memantapkan penggunaan gerak dalam SC. Buah-buah jatuh yang ada sekarang telah diputuskan Ustaz dan amat sesuai untuk latihan memantapkan gerak Kaedah. Tidak perlu dikurang atau ditambah.

Kita boleh membuat kesimpulan bahawa kesemua buah jatuhan dalam SC adalah merupakan alat bagi kita untuk memantapkan kemahiran menggunakan kaedah. Akhirnya buah-buah tersebut akan dipintas melalui pelajaran buah potong. Maka hilang kehebatan pada buah jatuhan berdasarkan pada prinsip menyerang. Kalau kita berpegang pada fahaman yang saya bincangkan tersebut, persoalan pada buah jatuh tidak perlu diambil berat. Hal-hal yang berkaitan dengan nama, jenis sama ada keputusan atau tidak atau lain-lain yang berkaitan dengan buah jatuhan adalah tidak perlu dijadikan persoalan. Itu bukan perdunya dalam kefahaman SC. Persoalan yang perlu ada dalam kalangan kita ialah sejauh mana kita dapat menggunakan kaedah-kaedah A hingga D dengan tepat, tangkas dan kemas berdasarkan buah-buah jatuhan yang disenaraikan.

Kadang-kadang saya berbisik pada sahabat-sahabat saya. Jangan beria-ria sangat nak jadikan buah jatuh cantik di mata dari segi buahnya sahaja. Tengok kaedah yang diaplikasikan. Maka, kalau dalam pertandingan, penggunaan kaedah yang kemas, tangkas dan tepat perlu diberikan markah lima puluh peratus daripada markah keseluruhannya.

Sekian secara ringkas.