Friday, August 13, 2010

FAHAMAN SAYA PADA BUAH YANG ADA

Saya telah banyak menyentuh tentang kelebihan Kaedah dan keperluan kita mengambil berat pada pengajaran dan pembelajarannya. Dalam tulisan ini saya ingin berkongsi pengalaman tentang falsafah pada setiap buah yang ada dalam SC. Falsafah diertikan sebagai ‘kebenaran’ pada seseorang. Apabila saya membincangkan falsafah setiap buah tersebut maka bermakna saya menyatakan pengertian atau pegangan saya pada buah-buah berkenaan. Dengan kata lain, falsafah buah-buah dalam SC bermakna apa yang saya faham tentang buah-buah tersebut. Saya tidak berminat untuk menyentuh cara membuat atau penekanan yang perlu dibuat berdasarkan apa yang terdapat dalam buku panduan mengajar buah-buah SC, sama ada diterbitkan ketika ini atau di masa-masa sebelumnya.

Jangan salah tafsiran. Sekali lagi saya tegaskan bahawa perkara yang ditulis dalam tulisan ini adalah berdasarkan pengertian saya pada buah-buah berkenaan. Kalau dikatakan ‘pada pengertian saya’ maka bermakna itulah yang saya faham dan saya ‘bawa’ selama saya diamanahkan menjadi Jurulatih di Cawangan saya. Penegasan ini difikirkan perlu kerana apa yang ditulis adalah berdasarkan pengertian saya tanpa terikat dengan mana-mana panduan sama ada lisan atau tulisan yang ada melainkan dengan apa yang saya peroleh kefahamannya secara lisan dan secara perbuatan daripada Ustaz Hanafi. Saya bertanggungjawab atas tulisan ini semata-mata memenuhi hasrat, apa yang saya faham diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Maka tambah lagi satu sumber rujukan.

Apa pun, telah terbukti banyak generasi ahli Silat Cekak yang saya telah lahirkan. Kalau ada fahaman sama ada fahaman baru atau lama yang bercanggah dengan apa yang saya tulis maka fahaman itu adalah di luar kemampuan pemikiran saya. Walaupun selepas Ustaz, terdapat usaha-usaha pelarasan buah-buah dalam SC, tetapi saya berpandangan bahawa pelarasan muktamat hanya wujud di zaman Ustaz Hanafi sahaja.

Itulah punca kuasa kita bagi meneruskan usaha-usaha penyebaran pusaka Hanafi. Usaha-usaha penambahbaikan atau pengurangan pelajaran adalah tidak perlu dan tidak sesuai selagi kita ingin mendakwa bahawa pelajaran yang diterima dan diperturunkan kepada orang lain merupakan pusaka Hanafi. Sepatutnya sebarang bentuk pelarasan tentang Silat Cekak adalah perlu berasaskan punca kuasa ketika Ustaz ada bersama. Saya juga berpendapat, tanpa kehadiran Ustaz, bukan pelarasan baru yang cuba dibentuk tapi lebih merupakan perbincangan dan peneguhan atas apa yang telah diselaraskan terlebih dahulu.

Walau bagaimanapun, rasanya tak rugi kita kongsi bersama atas pemikiran saya yang ada sejak zaman dahulu dan kala. Zaman Ustaz dan seterusnya zaman Pak Ak dan awal zaman En Mat sebelum saya mengurangkan aktiviti persilatan akibat kesibukan menjalankan tugas. Peranan saya lebih banyak setakat berlisan daripada turun ke kelas latihan. Maka kuranglah perbuatan melainkan ada kunjungan inginkan penjelasan.

Dalam tulisan ini, saya juga ingin berkongsi pengalaman secara menyingkap semula cara dulu-dulu saya mengendalikan pemberian buah-buah SC dalam kalangan penuntut. Saya ingin berkongsi dengan para pembaca tentang aspek-aspek penting yang saya tekankan pada setiap pelajaran buah SC.

Ketika saya menjadi Jurlatih di pusat, setiap kali kumpulan kami sebagai Jurulatih ditugaskan mengajar silat di pusat-pusat latihan, pastinya kami akan berjumpa dengan Ustaz terlebih dahulu. Perbuatan tersebut adalah untuk meminta izin secara bersalam dengan Ustaz. Selalunya Ustaz ada di pejabat silat kerana Ustaz menetap di sana. Kerap kali juga ketika berjumpa itu Ustaz akan mengingatkan atau menerangkan tentang penekanan yang perlu dibuat ketika menyampaikan satu-satu pelajaran tersebut.

Itu sebabnya dalam tulisan yang lalu betapa saya aplikasikan konsep meminta izin itu dalam tugasan saya sebagai Jurulatih merangkap Penyelia Kelas, ketika berada di cawangan. Oleh sebab saya dilantik sebagai wakil guru secara tauliah dan bermandat, maka pembantu saya yang akan mengajar SC perlu bersalam dengan saya sebagai simbolik mendapat izin daripada Guru Utama yang mewakilkan saya. Saya percaya bahawa kesan perbuatan tersebut maka wujudlah tautan pada rangkaian ilmu anak murid yang menuntut SC daripada saya hingga ke punca ilmu iaitu Guru Utama SC pada setiap buah dalam SC.

Dalam melaksanakan amanah penurunan ilmu SC, Ustaz tidak pernah memarahi Jurulatih yang ponteng kelas. Saya dapat rasakan betapa tanggungjawab tersebut bukan terletak pada Jurulatih berkenaan. Hal yang demikian juga saya jadikan panduan. Jika ada kalangan pembantu saya yang tidak dapat hadir atau ponteng kelas mengajar, maka saya akan cuba elak daripada memarahinya. Atas dasar tanggungjawab, ketidakhadirannya pasti bukan berpunca daripada sikap suka ponteng tetapi kerana sebab-sebab yang tidak boleh dielakkan. Itulah antara lain anggapan saya betapa pemikiran positif patut ada dalam kalangan pengendali kelas SC selaku Jurulatih.

Zaman dulu-dulu tak ada panduan bagi menjalankan tugas. Kekuatan diri dan daya emiginasi seseorang Jurulatih akan mempengaruhi corak kepemimpinan kelas latihan silatnya. Corak kepemimpinan itulah yang banyak mempengaruhi akan mutu pengajaran dan pembelajaran serta kualiti pesilat SC yang bakal dilahirkan. Lebih-lebih lagi ketika konteks dengan Ustaz semakin renggang kerana tuntutan masa dan bilangan kelas.

Bersambung dengan ulasan buah.