Wednesday, November 17, 2010

POTONG TERLAK DAN LINTAU.

Buah jatuhan Terlak dan Lintau dibezakan dengan pergerakan langkah kaki kiri dan kaki kanan. Langkahannya hampir sama dengan buah Paras yang melangkah ke hadapan. Gerak kaki pada potongnya pula adalah hampir menyerupai buah Kilas Depan, Sendeng Atas dan sebagainya, manakala jatuhan potong adalah sama dengan buah jatuh Hempuk. Itulah sifat jatuh dan potong buah Terlak dan Lintau.

Banyak gerak dan banyak kaedah buah jatuh yang terlibat dalam pergerakan potongnya. Kalau para penuntut boleh diajak berfikir tentang gerak-gerak yang ada pada buah-buah Terlak dan Lintau maka pengetahuan mereka akan lebih luas. Penerimaan pelajaran secara kritis dipercayai boleh menjadikan mereka dapat menguasai pelajaran SC secara lebih mantap dan berkesan.

Walaupun potong Terlak dan Lintau adalah sama, akan tetapi langkahan kaki yang berbeza telah menyebabkan gerak potongnya agak sikit berbeza. Saya berpendapat bahawa gerak potong buah Terlak lebih payah dan menyulitkan pada para pesilat, berbanding dengan gerak potong Lintau. Hal yang demikian lebih berupa tafsiran. Lain penuntut mungkin lain pulak tafsirannya.

Sifat buah Terlak ialah kaki kiri pasangan berada di hadapan manakala kaki kanannya tinggal di belakang. Manakala pada buah Lintau, pergerakan kaki pesilat adalah sebaliknya. Dalam gerak potong Terlak, pesilat dikehendaki membuat tindakan pada kaki kanan pasangan yang terbelakang tersebut. Hal yang demikianlah yang membezakan kepayahan berbanding dengan buah Lintau. Pada buah Lintau, kaki kanan pasangan telah mendekati pesilat.

Ketika proses memotong Terlak dilakukan, sukatan pelajaran potong berkehendakkan pesilat mematikan tangan kanan pasangan yang sedang menuju ke arah bahu kiri pesilat. Kaedah C yang digunakan pasangan sebagai tangkisan tidak diambil kira untuk dibuat gerak potong. Kita perlu jelas bahawa sifat tepisan tangan kiri pasangan adalah tidak memungkinkannya membuat pukulan. Oleh itu, tumpuan pesilat adalah pada tangan kanan pasangannya yang meluru ke depan. Tangan tersebut mungkin boleh berbentuk senjata atau pukulan.

Kaedah yang digunakan pesilat untuk mematikan gerak tangan kanan pasangan ialah Kaedah D. Matlamat buah sambungan adalah berbentuk jatuhan buah Hempuk. Geraknya sama seperti potong Sendeng Atas. Namun begitu kedua-dua buah potong pada Sendeng dan Terlak mempunyai sifat yang tersendiri. Kedua-dua buah berkenaan adalah agak sulit dilakukan jika tidak cukup latihan atau dilakukan tanpa ada tumpuan dan dibuat secara sambil lewa sahaja.

Pada buah Sendeng Atas, kaki kanan pesilat berada di depan. Menangkap kaki kanan pasangan lebih mudah dilakukan, berbanding dengan pukulan tangan dari bawah yang mendatang. Kaedah D yang digunakan pada Sendeng Atas memerlukan kepantasan kerana gerak tangan adalah dalam proses gerak yang bermula dari bawah. Pukulannya tidak mudah dijangka. Geraknya sukar dilihat. Daya pengamatan perlu ada pada para pesilat.

Dalam konteks bandingan dengan buah Sendeng Atas, tentunya berbeza dengan buah Terlak dan Lintau. Pada buah Terlak dan Lintau, Kaedah D yang digunakan pada tangan kanan pasangan tidak menampakkan kepayahan. Geraknya boleh nampak. Pesilat mudah memberi tindak balas yang sepatutnya. Hal yang demikian kerana tangan kanan pasangan menuju ke bahagian dada pesilat.

Walau bagaimanapun pada buah Terlak, kaki kanan pasangan menjadi sasaran kerana perlu dibuat tangkapan. Faktanya, kaki kanan tersebut berada jauh ke belakang. Oleh itu, masa yang diambil bagi menangkap kaki kanan pasangan adalah agak panjang dalam konteks saat dan ketika. Keadaan ini mungkin berbeza dengan buah Lintau.

Hal yang demikian menyebabkan perbuatan menyambung gerak jatuh Hempuk pada kedua-dua buah tersebut memerlukan penekanan pada aspek-aspek tertentu. Gerak buah jatuh Hempok antara kedua-dua buah tersebut dengan gerak jatuh Hempuk yang sebenarnya tentunya berbeza pada geraknya. Berdasarkan pengalaman, Kaedah D pada jatuhan buah Hempuk sebenarnya adalah agak lebih mudah dilakukan dalam konteks kaedah D adalah amat sesuai untuk digunakan di bahagian atas antara leher ke kepala.

Pada buah Terlak, terdapat dua tempat yang boleh menimbulkan masalah pada pesilat. Walau bagaimanapun, masalah tidak akan menjadi masalah jika kita berupaya mengatasinya dengan gerak terancang yang sedia ada dalam SC.

Pertamanya ialah ketika pesilat memulakan gerak potong berdasarkan Kaedah D. Jika pesilat tidak melakukan gerak dengan teknik yang betul, tangan kanan pasangan berkemungkinan besar akan tersangkut pada tengkuk pesilat. Hal yang demikian berlaku adalah disebabkan ’cara masuk’ yang tidak tepat telah dilakukan oleh pesilat. Dalam keadaan tersebut, pastinya kepala pesilat tidak mempunyai kebolehan membuat kelenturan. Gerak kepalanya kaku dan tidak lentur. Semuanya terhasil melalui gerak yang agak kelam kabut.

Satu lagi keadaan ialah kaki kanan pasangan yang cuba diangkat akan tersangkut pada kaki kanan pesilat jika tidak dilakukan dengan tepat dan tidak secara hati-hati. Gerak pesilat akan terbantut. Jika berterusan ingin membuat buah yang sama, pasti akan membahayakan diri pesilat itu sendiri. Walau bagaimanapun jika pesilat melakukan gerak dengan teknik yang betul maka masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan lebih berkesan dan buah potong yang dilakukan dapat dibuat dengan lebih sempurna.

Dalam situasi yang dinyatakan di atas, jika tangan pasangan tersangkut pada tengkuk pesilat maka buah jatuhan potong akan beralih menjadi jatuhan Kuntau Kiri. Cuma yang berbeza ialah tangan kiri pesilat akan menumpang pada tangan kanan pasangan yang tersangkut pada tengkok pesilat. Ketika itu, tangan kanan pesilat akan membantu tangan kirinya untuk membuat jatuhan. Jatuhan masih boleh dilakukan kerana hujung tangan pasangan tersangkut pada leher pesilat.

Manakala jika kaki yang cuba ditangkap tersangkut pada kaki kanan pesilat, mereka tidak ada pilihan. Sukatan pelajaran mesti diikuti. Jangan pandai-pandai ubah sendiri. Berlatih hingga kaki pesilat tidak tersangkut. Namun begitu, dalam kelas kemahiran, jika kaki tersangkut, maka jatuhan Kuntau Kiri juga boleh dilakukan.

Potong buah Lintau masih menyerupai potong Terlak. Namun begitu memotong Lintau tidak banyak masalah berbanding dengan potong Terlak. Tersangkut tangan dan tersangkut kaki amat kurang berlaku. Kalau berlakupun adalah akibat perbuatan yang tidak bersungguh daripada pesilat. Sekali lagi latihan yang kerap dan berterusan akan memainkan peranan untuk membolehkan pesilat menguasai potong Terlak dan Lintau. Jurulatih berperanan untuk memandu para pesilat yang dipimpinnya.

Seperti yang dinyatakan terdahulu, kerap berlaku ketika pesilat membuat gerak potong menggunakan kaedah D, kaedah itu tidak berjaya menolak tangan kanan pasangan. Sebabnya adalah pelbagai. Biasanya pesilat mendahului gerak pasangannya. Gerak masuk yang dilakukan hanya ’menolak angin.’ Hal yang demikian menyebabkan siku tangan pesilat telah berada di bahagian dada pasangan tanpa dapat menolak tangan kanan pasangan. Kita tidak menggalakkan perbuatan demikian dalam sukatan pelajaran buah potong. Walau bagaimanapun, ketika kelas kemahiran, perbuatan pesilat itu boleh dibangunkan dalam bentuk pukulan menggunakan siku pada lawan. Penggunaan siku adalah merupakan salah satu kemahiran yang boleh dipupuk dalam kalangan ahli SC.
Sekian.